Савјети и одбори - контакт


САВЈЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ

Секретар: Мира Поповић
Телефон: 051/215-665
email: mirap@bl.komorars.ba

САВЈЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
Секретaр: Јованка Салатић
Телефон: 051/215-665
email: jovankas@bl.komorars.ba

САВЈЕТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИГМ, КОМУНАЛНЕ И УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Секретар: Јагода Дедић
Телефон: 051/215-637
email: jagodad@bl.komorars.ba

САВЈЕТ ЗА ТРГОВИНУ,

САВЈЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО,

ОДБОР ЗА ПРОМЕТ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА
Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/215-498
email: zoranb@bl.komorars.ba

САВЈЕТ БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА, ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА, БЕРЗЕ И ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Секретар: Татјана Вујиновић
Телефон: 051/215-514
emall: tatjanap@bl.komorars.ba

САВЈЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Секретар: Нада Будиша
Телефон: 051/215-578
email: nadab@bl.komorars.ba

САВЈЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАРМАЦЕУТСКИМ ПРОИЗВОДИМА, МЕДИЦИНСКИМ АПАРАТИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Секретар: Милена Ђуђић
Телефон: 051/215-514
email: milenal@bl.komorars.ba