Пројекти


У првом позиву Interreg Дунавског транснационалног програм, за реализацију од стране донатора су одобрена 54 пројекта. Међу тим пројектима је и пројекат EcoInn - Eco-innovatively connected Danube Region, којег води и имплементира Словачки центар за науку и техничке информације. Буџет пројекта износи 2.435.534,45 Еур и трајаће 30 мјесеци – од 1.12.2016. до 31.5.2019. Поред водећег партнера, у пројекту учествује 12 партнера и 3 сарадника и то из Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке Републике, Хрватске, Мађарске, Њемачке, Румуније, Словачке, Словеније и Србије.

Један од партнера на пројекту је и Подручна привредна комора Бања Лука чији ће задатак бити да учествује у 5 од 7 радних пакета.

Општи циљ пројекта је јачање сарадње иновационих актера у области еко-иновација с посебним нагласком на развој и примјену еко-технологија у Дунавском региону. Развојем платформе, алата и мрежа главни иновациони играчи, као што су иноватори, научни центри, индустрија, МСП, инвеститори, јавност и доносиоци одлука, ће бити окупљени на једном мјесту. Јаче везе између локалних иновационих актери ће олакшати транснационални иновациони екосистем. Резултати пројекта ће донијети корист за цијело друштво, јер ће бити развијене еко-иновације засноване на конкретним друштвеним и еколошким потребама те ће бити остварене праксе оријентисане према еко-технологијама спремним за њихову примјену. МСП ће имати користи од доступних рјешења јер њихови капацитети и ресурси за еко-иновације могу бити ограничени.

Специфични циљеви пројекта су:

  1. Развој специфичних алата и метода за сарадњу у пољу еко-иновација
  2. Повећање усклађености између потражње производног сектора и понуде истраживачких институција с циљем имплементације примјењивог истраживања окренутог околишу и екологији
  3. Спајање актера у пољу еко-иновација и повећање сарадње представника иновационог екосистема са онима који подржавају различите типове пословања

Главни резултат пројекта ће бити унапређени услови за сарадњу између иновационих актера те самим тим и генерисање и развој еко-иновација базираних на друштвеним и потребама окружења. Представљањем паметних рјешења за окупљање кључних играча иновационог екосистема, биће креирано иновативније и више еколошки прихватљиво међурегионално окружење. Такође, биће подржана и сарадња између истраживачких институција и приватног сектора. Биће повећано повезивање тражилаца капитала за еко-иновације и онима који посједују капитал. Биће генерисане праксе оријентисане еко-технологијама које су спремне за употребу. Биће подржан такође и пренос знања у области истраживања и развоја еко-иновација у дунавској регији.

Више информација о пројекту као и о самом програму Interreg Danube Transnational Programme можете пронаћи на
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube
http://www.interreg-danube.eu/

УПИТНИК МАПИРАЊЕ ТРЖИШТА ЕКО-ИНОВАЦИЈА

 

Потписивањем Уговора о гранту, 1. јануара 2013. почела је званична реализација пројекта „WeB - We Enforce Businesess“ или „Ми смо подршка предузећима“ у трајању од 24 мјесеца. Укупна вриједност пројекта је 239.830 евра од чега Европска унија финансира 90% у износу од 215.847 евра из средстава инструмента за претприступачну помоћ (IPA). Носилац реализације пројекта је Комора Бања Лука, а чланове пројектног конзорцијума чине: Привредна комора Републике Српске, Привредна/Господарска комора ФБиХ, Привредна комора Унско-санског кантона, Привредна комора кантона Сарајево и Подручна привредна комора Добој. 

Више о пројекту можете наћи на www.col.ba

 

У новембру 2011. Комора је прихватила партнерску улогу на пројекту ADRIA-HUB и укључила се у конзорцијум кога, поред вође из Италије, сачињава и 20 партнера из пет држава. Пројекат се проводи у оквиру програма IPA Јадранска прекогранична сарадња, а његов циљ је подршка универзитетима да развију услуге засноване на потребама привреде. Имплементација пројекта траје од 25. октобра 2012. до краја марта 2016. године. Укупна вриједност пројекта је нешто више од два милиона евра, а буџет ППК БЛ је 120.098 евра. Више о резултатима пројекта можете наћи на линку

 

Пројекат „ЕРУСРС - економска регија у сливу ријеке Саве“

Протокол о регионалној сарадњи под називом “Економска регија у сливу ријеке Саве” потписало је 13 привредних комора из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније. Циљ регионалне сарадње је развијање и проширивање односа између привредних комора, привредних друштава-чланица привредних комора, представника локалних власти, научних и образовних институција у области привреде, образовања, науке као и њихова сарадња у циљу интегрисања у савремене европске токове.

 

Од почетка 2013. до краја 2014. године, Комора је учествовала као партнер на пројекту PROFIS. Конзорцијум, поред вође из Мађарске, сачињавали су партнери из Аустрије, Италије, Румуније, Словеније, Хрватске и Србије. Пројекат је проведен у оквиру програма Транснационалне сарадње у ЈИ Европи, а његов циљ је подршка иновативности. Буџет ППК БЛ је 48.300 евра.  

www.profisproject.eu

 

Подручна привредна комора Бањалука је од 1. јуна 2011. до 31. маја 2013. године проводила пројекат НЕТ. Пројекат је финансиран из средстава за претприступну помоћ, а партнери нашој комори у пројекту су били: Привредна комора РС, Подручна привредна комора Бијељина, Привредна комора зеничко-добојског кантона, Привредна комора Федерације БиХ и Привредна комора Фландрије ВОКА.

Овим пројектом је ојачана мрежа привредних комора у БИХ активностима умрежавања, интензивирања дијалога између локалне управе и комора као и прилагођавањем европским стандардима привредних комора анализирајући препреке које имају коморе у реализацији својих главних задатака, програмима обуке и размјеном искустава са европским партнером. Пројекат је направио анализу услова пословања привредних комора у РС и ФБиХ са аспекта расположивих људских ресурса, структуре, кључних сектора привреде, кључних активности, техничке опреме и инфраструктуре.   

Комора има ажурне профиле у бази података потенцијалних апликаната на фондове EU (PADOR - Potential Applicant Dated Online Registration) и бази KORIDS (Community Reasearch and Development Information Service). На овај начин Комора користи прилику за размјену информација са организацијама широм Европе које користе или намјеравају да користе фондове IPA или Оквирни програм 7.