Лицитације


МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објављује пету лицитацију дана 25.01.2018. године

МКД „Синергијаплус“ д.о.о.  Бања Лука - у стечају оглашава јавну продају имовине, дана 21.12.2017. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука лицитацију дана 20.12.2017. год.

ЕНЕРГЕТИКА д.о.о. - у стечају објављује позив за лицитацију у три термина (05.12.2017., 21.12.2017. и 25.01.2017.)

КОКСНО ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ д.д. Лукавац, продаја удјела лицитацијом дана 22.08.2017. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука лицитацију дана 18.05.2017. год.

EНEРГETИКA д.o.o. - у стaчajу Бaњa Лукa објавила лицитaциjу дaнa 21.04.2017. гoд.

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објавила лицитацију дана 12.04.2017. год.