Подручна привредна комора Бања Лука партнер у пројекту „Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа МСП предузећа металског сектора“

18.09.2017


Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа је један од задатака Привредне коморе Републике Српске. Управо тако се и зове пројекат који спроводи ПКРС са партнерима – Подручном привредном комором Бања Лука и предузећима „Металац МБМ“ д.о.о. Дервента, „Вендом“ д.о.о., Лакташи и „Елкер“ а.д. из Љубије. Пројекат финансира Европска унија у оквиру заједничког програма Европске уније и Владе Њемачке за локалну самоуправу и економски разој у БиХ - EU ProLocal. Укупна вриједност овог пројекта износи 219.181,44 КМ.

У циљу друштвено – економског развоја, Пројекат тежи успостављању системског приступа који ће омогућити малим и средњим предузећима (МСП) јачање њихове конкурентности. Кроз активности током реализације пројекта, предузећа из металског сектора ће унаприједити своје капацитете за наступ на иностраном тржишту те ће бити подигнут ниво њихове конкурентности. Поред тога, биће осигурана и континуирана подршка за извоз МСП у металском сектору креирањем  стандардизованог сета услуга  „Пакета услуга за подршку извозу“.

Корисници пројекта су предузећа из сектора металске индустрије у Републици Српској, извозно оријентисана предузећа из других сектора, друштвена заједница у општинама Дервента, Приједор и Лакташи те друштво у цјелини

Кроз четири радна пакета пројекта биће остварени сљедећи резултати:

  • Најмање десет предузећа у сектору металске индустрије оспособљено за наступ на ино тржишту
  • Најмање пет предузећа у сектору металске индустрије посјетило специјализовани сајам и остварило контакте са потенцијалним купцима и партнерима.
  • Најмање пет предузећа у сектору металске индустрије повећало ниво конкурентности кроз сертификацију одговарајућих стандарда квалитета
  • Израђена секторска публикација која ће омогућити видљивост и промоцију капацитета сектора
  • Успостављен сет услуга „Пакет услуга за подршку извозу“ за МСП у сектору металске индустрије
  • Ојачани капацитети Привредне коморе за пружање услуга у оквиру „Пакета услуга за подршку извозу“
  • Унапређени капацитети Коморског система РС и партнера за управљање пројектима

Сектор металске индустрије овим пројектом добија континуирану подршку од стране Коморског система РС у припреми за наступ на ино тржиштима и квалитетнијем увезивању са ино предузећима и партнерима и након истека пројекта. Током реализације пројекта у Коморском систему РС ће се, у сарадњи са предузећима и другим заинтересованим странама, развити сет услуга које ће се имплементирати на најмање пет предузећа. Ово ће бити и прилика да се тестира квалитет услуга које се нуде и могуће побољшање тих услуга након истека пројекта. Оно што је најважније јесте чињеница да ће тај сет услуга бити доступан свим предузећима и у другим секторима и по истеку пројекта, што гарантује и саму одрживост пројекта и чини видљивим ефекат мултипликације. Очекује се да ће барем још 3 додатна предузећа из сектора и најмање 2 предузећа из других сектора исказати интерес за ново креираним сетом услуга ПКРС, чиме би пројекат превазишао своје иницијалне планове утицаја на предузећа. Даљи развој и промоција позитивних промјена у начину пословања довешће до повећања удјела ових предузећа у укупном извозу РС за барем 5% у наредне двије године.

Сертификација квалитета у најмање пет предузећа имаће директну корист за та предузећа коју иначе процес сертификације квалитета носи. Посједовањем сертификата предузећа доказују да су организована и да управљају пословним процесима, те се очекује да ће ино партнери препознати квалитет пословања и производа домаћих предузећа.

Стицање нових знања и искустава кроз партнерско повезивање, обучавање и наступ на сајмовима ће свакако директно допринијети квалитету пословања предузећа. Постизањем ефеката обучавања и усвајањем знања и вјештина од стране предузећа, може се очекивати да ће она реорганизовати свој начин наступања на ино тржиштима те да ће инвестирати средства у израду маркетинг плана и промоцију производа на ино тржиштима.