Одржан Округли сто у Приједору

16.11.2017


Округли сто у Приједору организован је на иницијативу привредника, а на тему резматрања два закона: Нацрта закона о роковима измирења новчаних обавеза у трансакцијама и иницијативе за измјена Закона о ПДВ.

Горан Рачић, предсједник Подручне привредне коморе Бања Лука, привреднике је упознао и са  Приједлогом мјера пословне заједнице за Програмом економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. година. Пословна заједница  инсистира на растерећењу привреде, смањивању јавне потрошње, ефикаснијем раду јавне управе, побољшању ликвидности, реформама у области тржишта рада и образовног система као и у области здравствене заштите.   

Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у трансакцијама предвиђа максималан рок за плаћање до 60 дана, с тим да је могућ и дужи рок уколико постоје инструменти обезбјеђења у виду банкарске гаранције и мјеница, а дозвољено је и плаћање на рате. Привредници су изнијели своје приједлоге и сугестије у вези појединих чланова овог закона, као и закона о ПДВ-у.

Округли сто је организован од стране ППК Бања Лука, канцеларије у Приједору.