EcoInn - резултати упитника

17.08.2017


Да би се постигао главни циљ пројекта, а то је унапређење сарадње иновационих актера, неопходно је увидјети потенцијалне баријере, изазове и могућности за унапређење еколошких иновација, с обзиром на субјективна искуства и перспективе појединаца као и организација према њиховом типу или индустријском сектору.

Процес анализе заинтересованих страна који је спроведен у региону Дунава на нивоу 13 пројектних партнера представља основу за израду заједничке транснационалне стратегије и транснационалног акционог плана за имплементацију развоја капацитета и увођења еко иновација на тржиште. Истраживање је израђено за потребе пројекта "Еко-иновативно повезани Дунавски регион - EcoInn Danube", који се реализује у Трансрегионалном програму Interreg Danube. Добијене информације коришћене су искључиво у сврху истраживања, а мишљења и сугестије учесника ће се користити за побољшање постојећег статуса еко-иновација у Дунавском региону.

Упитник је спроведен на интернету путем платформе, одговори су прикупљени од 15. маја до 9. јуна 2017. године, док је укупно 109 учесника дало су своје одговоре у Босни и Херцеговини.

Питања су била усмјерена на 4 главне циљне групе: мала и средња предузећа, истраживачке институције, јавни сектор и јавност и невладине организације. Свака циљна група је имала посебно прилагођен упитник.

Анализу упитника можете прочитати овдје.

Пројекат EcoInn Danube је одобрен у првом позиву Дунавског транснационалног програма и спроводи га 13 пројектних партнера и 3 придружена стратешка партнера из 12 европских земаља. Водећи партнер пројекта је Словачки центар научних и техничких информација. Општи циљ пројекта EcoInn Danube је унапређење сарадње актера иновација у области еко иновација са посебним нагласком на развоју и примјени екотехнологија у Дунавском региону. Пројекат се фокусира углавном на област обновљиве енергије и уштеде енергије (ефикасности). Подручна привредна комора Бања Лука је један од 13 партнера у Пројекту.